Sorry, this video is not available in your country.

VTV1 HD Việc Tử Tế

Yêu thích

Việc Tử Tế

Thời gian chiếu: 14:10 16/05/2019 Thời lượng dự kiến: 80 phút

Chương trình truyền hình Việc Tử Tế đem đến cho người xem những thước phim ý nghĩa nhất về những tấm gương đẹp, đồng thời lan toả những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.