Sorry, this video is not available in your country.

VTV2 HD Phép Màu (Tập 7)

Yêu thích

Phép Màu (Tập 7)

Thời gian chiếu: 11:30 13/10/2017 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Bộ phim đề cập đến những vấn đề trong giới tạo mẫu tóc và mối tình giữa Á Tư và Tiểu Bối. Mặc dù mối quan hệ giữa 2 người không được tốt, nhưng Á Tư vẫn nhận ra tài năng của Tiểu Bối và nhận cô vào tiệm làm tóc nổi tiếng Neo-Image. Tại đây, Á Tư, Tiểu Bối và Nhỹ Kỳ đã xảy ra chuyện tình tay ba.