Sorry, this video is not available in your country.

VTV2 HD Phủ Khai Phong (Tập 87)

Yêu thích

Phủ Khai Phong (Tập 87)

Thời gian chiếu: 19:50 09/10/2019 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Phủ Khai Phong kể về quá trình trưởng thành của Bao Chửng – một vị quan thanh liêm nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Cùng với các vụ án bí ẩn, ly kỳ phim cũng tái hiện lại quá trình Bao Chửng trưởng thành, gặp gỡ và kết bạn với các nhân vật quan trọng cho cuộc đời ông sau này.