Sorry, this video is not available in your country.

VTV2 HD Tây Du Ký (Tập 80)

Yêu thích

Tây Du Ký (Tập 80)

Thời gian chiếu: 19:50 11/10/2018 Thời lượng dự kiến: 35 phút

Bốn thầy trò Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh. Đường đi gặp bao gian nan, tổng cộng gặp đến 81 nạn, cuối cùng cũng đều vượt qua và đến được đất tổ, lấy được kinh Phật.