Sorry, this video is not available in your country.

VTV2 HD Thủy Hử (Tập 98)

Yêu thích

Thủy Hử (Tập 98)

Thời gian chiếu: 19:50 11/02/2019 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Lấy bối cảnh lịch sử Trung Quốc thời Bắc Tống, phim Thủy Hử là câu chuyện về số phận của 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc. Những người bằng nhiều con đường và số phận khác nhau đã quy tụ về Lương Sơn Bạc để nổi dậy chống lại triều đình nhà Tống.