Sorry, this video is not available in your country.

VTV2 HD TTTT: Một Trái Tim, Một Thế Giới

Yêu thích

TTTT: Một Trái Tim, Một Thế Giới

Thời gian chiếu: 20:30 16/04/2018 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Hướng tới người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa và tại các xã xây dựng nông thôn mới cần được giúp đỡ, chương trình “Một trái tim – Một thế giới”  thông qua hai hoạt động chính là phát động quyên góp ủng hộ và truyền thông nâng cao ý thức chia sẻ, đồng cảm của cộng đồng đến các đối tượng là người khuyết tật và trẻ mồ côi.