Sorry, this video is not available in your country.

VTV3 HD 100 Giây Rực Rỡ

Yêu thích

100 Giây Rực Rỡ

Thời gian chiếu: 21:15 14/09/2018 Thời lượng dự kiến: 85 phút

100 Giây Rực Rỡ là cuộc thi tài năng với nhiều hình thức biểu diễn đa dạng: Ca hát, nhảy múa, diễn xuất, ảo thuật, xiếc… Tất cả các tiết mục dự thi đều có thời gian chấm điểm như nhau, không giới hạn thời gian thể hiện tiết mục và số lượng thí sinh, và thí sinh giành được sự đồng thuận nhiều nhất của 100 khán giả tại trường quay sẽ trở thành người chiến thắng tuần thi đó.