Sorry, this video is not available in your country.

VTV3 HD Ban Nhạc Việt

Yêu thích

Ban Nhạc Việt

Thời gian chiếu: 21:15 14/01/2018 Thời lượng dự kiến: 100 phút

Ban Nhạc Việt là chương trình thực tế đầu tiên tại Việt Nam dành cho những nhóm nhạc tài năng. Ban nhạc chiến thắng chương trình sẽ có cơ hội nhận được 300 triệu đồng tiền mặt và được sản xuất 1 MV độc quyền.