Sorry, this video is not available in your country.

VTV3 HD Chúng Tôi Là Chiến Sĩ

Yêu thích

Chúng Tôi Là Chiến Sĩ

Thời gian chiếu: 10:10 12/02/2019 Thời lượng dự kiến: 40 phút

Đây là một trò chơi truyền hình của VTV nhằm nâng cao đời sống tinh thần lực lượng công an, quân đội nhân dân Việt Nam. Chương trình đã trở thành cầu nối của khán giả trong mọi vùng miền đất nước với các chiến sĩ trẻ trong quân đội.