Sorry, this video is not available in your country.

VTV3 HD Cuộc Chiến Mỹ Vị

Yêu thích

Cuộc Chiến Mỹ Vị

Thời gian chiếu: 20:30 16/04/2018 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Thay thế Con Biết Tuốt ở khung giờ 20h30 thứ hai hàng tuần trên VTV3 là chương trình mới kết hợp giữa talkshow và nấu ăn có tên gọi Cuộc Chiến Mỹ Vị. Bốn vị đầu bếp chính sẽ đi xuyên suốt 16 tập gồm: Ngọc Anh, Hoàng Nhân, Vũ Dino và Sĩ Toàn.