Sorry, this video is not available in your country.

VTV3 HD Đừng Để Tiền Rơi

Yêu thích

Đừng Để Tiền Rơi

Thời gian chiếu: 09:20 21/04/2017 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Đừng để tiền rơi là gameshow của VTV3 được thực hiện theo bản quyền của Anh: The Million Pound Drop.Người chơi tham dự bằng hình thức ghép cặp và sẽ được nhận trước 200 triệu đồng chia làm 40 cọc, mỗi cọc 5 triệu đồng để bắt đầu chơi. Người chơi sẽ sử dụng 200 triệu đồng để trả lời 8 câu hỏi. Mỗi đáp án sẽ hiển thị trước, câu hỏi sẽ được MC đọc ngay sau đó. Mỗi câu hỏi có 2 chủ đề khác nhau, người chơi sẽ chọn một trong 2 chủ đề đó. Câu 1-4 sẽ có 4 đáp án, câu 5-7 sẽ có 3 đáp án và câu 8 có 2 đáp án, trong đó chỉ có 1 đáp án đúng.