Sorry, this video is not available in your country.

VTV3 HD Ký Ức Vui Vẻ

Yêu thích

Ký Ức Vui Vẻ

Thời gian chiếu: 21:10 15/03/2019 Thời lượng dự kiến: 110 phút

Ký Ức Vui Vẻ giúp cho người xem nhớ về và biết thêm về những ký ức ở những thập niên 1960, 1970, 1980, 1990, 2000. Chương trình có 5 cặp chơi ứng với 5 thập niên, mỗi cặp chơi có 1 đội trưởng: MC Thanh Bạch (đội trưởng thập niên 60); NSND Hồng Vân (đội trưởng thập niên 70); NSND Tự Long (đội trưởng thập niên 80); diễn viên, MC Ốc Thanh Vân (đội trưởng thập niên 90); ca sĩ Thanh Duy (đội trưởng thập niên 2000). Ở mỗi tập, mỗi đội trưởng sẽ chơi chung với một khách mời cùng thập niên và có một dàn khán giả bên dưới giúp đỡ.