Sorry, this video is not available in your country.

VTV3 HD Thần Tượng Mất Tích (Tập 21+22)

Yêu thích

Thần Tượng Mất Tích (Tập 21+22)

Thời gian chiếu: 17:20 16/05/2019 Thời lượng dự kiến: 95 phút

Một vụ tai nạn máy bay tàn khốc xảy ra, chỉ có 9 người may mắn sống sót là các ngôi sao, thần tượng, nhân viên trong ngành giải trí. Nhưng điều đặc biệt là mối quan hệ giữa họ cũng có sự liên quan mật thiết đến nhau với số thứ tự và mật hiệu riêng. Sau bốn tháng, từ con số 9 người ban đầu, thì chỉ còn duy nhất là Ra Bong Hee (Baek Jin Hee) sống sót trở về và trở thành nhân chứng duy nhất.