Sorry, this video is not available in your country.

VTV6 HD Bố Là Trụ Cột (Tập 17)

Yêu thích

Bố Là Trụ Cột (Tập 17)

Thời gian chiếu: 20:30 15/03/2019 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Phim kể câu chuyện về người đầu bếp nổi tiếng, Quyền Lai, ông sống nguyên tắc, có trách nhiệm, một mình vất vả nuôi lớn 4 cô con gái.