Vui lòng đăng nhập để xem nội dung

Đăng ký trải nghiệm miễn phí

VTV6 HD Bữa Trưa Vui Vẻ

Yêu thích

Bữa Trưa Vui Vẻ

Thời gian chiếu: 12:00 13/10/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

"Bữa trưa vui vẻ" là nơi bạn tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ, lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện của thần tượng và của chính mình.