Sorry, this video is not available in your country.

VTV6 HD Bữa Trưa Vui Vẻ

Yêu thích

Bữa Trưa Vui Vẻ

Thời gian chiếu: 12:00 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 0 phút

Bữa Trưa Vui Vẻ là nơi bạn tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ, lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện của thần tượng và của chính mình.