Sorry, this video is not available in your country.

VTV6 HD Giao Mùa (Tập 24)

Yêu thích

Giao Mùa (Tập 24)

Thời gian chiếu: 08:30 17/05/2018 Thời lượng dự kiến: 40 phút

Phim của đạo diễn Trần Hoài Sơn đi sâu khai thác những góc cạnh khác nhau của cuộc sống người Hà Nội. Đó là khát khao lập nghiệp của thế hệ trẻ được sinh ra và lớn lên sau khi đất nước hòa bình. Đó là cách nghĩ và nếp sống của các thế hệ trước đó. Hay những khác biệt, thậm chí là mâu thuẫn xung đột giữa các thế hệ với nhau, ngay chính trong mỗi gia đình… Một Hà Nội dần hiện ra rõ nét với sắc màu rất đặc trưng.