Sorry, this video is not available in your country.

VTV6 HD Hoa Hồng Mua Chịu (Tập 24)

Yêu thích

Hoa Hồng Mua Chịu (Tập 24)

Thời gian chiếu: 08:30 13/10/2017 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Những cạm bẫy từ việc buôn bán bất động sản, ảo ảnh từ việc mua hàng “online”, sự lên ngôi của lối sống hào nhoáng thiên về hưởng thụ vật chất… sẽ được gói gọn trong bộ phim truyền hình dài tập “Hoa hồng mua chịu”.