Sorry, this video is not available in your country.

VTV6 HD Mật Mã Lyoko (Tập 91)

Yêu thích

Mật Mã Lyoko (Tập 91)

Thời gian chiếu: 06:00 14/09/2017 Thời lượng dự kiến: 30 phút

"Mật mã Lyoko" kể về một nhóm gồm 5 học sinh trường trung học cơ sở Kadic, đó là Aelita Stone, Jeremy Belpois, Ulrich Stern,Yumi Ishiyama và Odd Della Robbia. Những học sinh này du hành tới thế giới ảo Lyoko, thế giới trong một siêu máy tính đặt trong tầng hầm của một nhà máy bị bỏ hoang gần Kadic, để đấu tranh chống lại một thực thể số tên là Xana - kẻ luôn muốn thống trị thế giới.