Sorry, this video is not available in your country.

VTV6 HD Nấc Thang Lửa (Tập 17)

Yêu thích

Nấc Thang Lửa (Tập 17)

Thời gian chiếu: 08:30 15/11/2017 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Trong Nấc thang lửa (tựa gốc - Ladder 49), người xem sẽ được thấy sự dũng cảm, máu liều lĩnh và tinh thần trách nhiệm song hành cùng bước đường làm nhiệm vụ của những người lính cứu hỏa.