Sorry, this video is not available in your country.

VTV6 HD Người Đứng Trong Gió (Tập 28)

Yêu thích

Người Đứng Trong Gió (Tập 28)

Thời gian chiếu: 13:30 15/11/2017 Thời lượng dự kiến: 45 phút

"Người Đứng Trong Gió" của đạo diễn Bùi Nam Yên là bộ phim đặc sắc khai thác tâm lý con người với rất nhiều mảng màu sáng tối. Sự tồn tại của họ là cuộc đấu tranh khốc liệt giữa thiện và ác, những giá trị đạo đức và ham muốn bản năng; những ám ảnh tổn thương trong quá khứ và tình yêu thương ấm áp của hiện tại.