Sorry, this video is not available in your country.

VTV6 HD Nhà Voi Còi Cuối Phố (Tập 3)

Yêu thích

Nhà Voi Còi Cuối Phố (Tập 3)

Thời gian chiếu: 21:00 07/12/2017 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Bộ phim xoay quanh đời sống của một gia đình cán bộ với hai cậu con trai. Cuộc sống đang bình yên thì những biến cố liên tiếp ập đến kéo theo những chuyện rắc rối. Tuy thế, bộ phim không chỉ dành cho thiếu nhi mà người lớn cũng thấy ở đấy nhiều điều để suy ngẫm, tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân khi có gia đình và làm cha mẹ.