Sorry, this video is not available in your country.

VTV6 HD Ranh Giới Thiện Ác (Tập 37)

Yêu thích

Ranh Giới Thiện Ác (Tập 37)

Thời gian chiếu: 08:45 13/07/2018 Thời lượng dự kiến: 40 phút

Hướng Vinh và Vi Thế Nhạc điều có tiếng tăm và vị thế riêng ở nơi họ công tác. Bên cạnh đó họ luôn có mối quan hệ tốt khi thường xuyên hợp tác với nhau để phá án vì Hướng Vinh là điều tra viên cao cấp của Cục Bài Trừ Ma Túy, còn Thế Nhạc là điều tra viên cao cấp của Cục Tình Báo. Mối quan hệ của họ bắt đầu rạn nứt khi Thế Nhạc bắt đầu nghi ngờ Hướng Vinh là cảnh sát biến chất thông đồng với bọn buôn ma túy.