Sorry, this video is not available in your country.

VTV8 HD Bà Xã Tôi Là Robot (Tập 14)

Yêu thích

Bà Xã Tôi Là Robot (Tập 14)

Thời gian chiếu: 09:30 14/09/2017 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Phim là câu chuyện về một nhà khoa học theo đuổi ước mơ tạo ra một con rô bốt với chức năng giống người nhưng anh lại bị người khác cười nhạo và cho rằng bất tài vô dụng. Cuối cùng anh đã tạo một cô rrobot để chứng minh bản thân, cô các chức năng giống người và được lập trình một cách thông minh tuy nhiên cũng nhiều tình huống hài hước xảy ra, ngày anh đi giới thiệu sản phẩm về cô thì lại xảy ra rắc rối và liệu có ai biết được sự thật cô là rô bốt hay không, anh sẽ mãi giữ kín bí mật này vì tình yêu hay sẽ vì danh dự và tiền bạc mà bán cô đi.