Sorry, this video is not available in your country.

VTV8 HD Canh Bạc Cuộc Đời (Tập 36)

Yêu thích

Canh Bạc Cuộc Đời (Tập 36)

Thời gian chiếu: 12:00 13/01/2018 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Con trai nhà họ Ngôn tên Ngôn Phi và con gái nhà họ Long – tên Kỳ Phương đã gặp gỡ và yêu nhau. Rắc rối xảy ra xuất phát từ mối thâm thù trong quá khứ tưởng đã rơi vào quên lãng của hai gia đình.