Sorry, this video is not available in your country.

VTV8 HD Mãi Mãi Là Bao Lâu (Tập 11)

Yêu thích

Mãi Mãi Là Bao Lâu (Tập 11)

Thời gian chiếu: 08:00 09/11/2018 Thời lượng dự kiến: 45 phút

 Nội dung phim đề cập tới tình hình thời sự nóng bỏng hiện nay: Bạo lực tinh thần trong gia đình, đặc biệt trong các gia đình trí thức đang dóng lên những hồi chuông cảnh báo.