Sorry, this video is not available in your country.

VTV8 HD Phía Sau Nụ Cười (Tập 23)

Yêu thích

Phía Sau Nụ Cười (Tập 23)

Thời gian chiếu: 20:15 12/09/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Nam chính Triệu Dĩ Đình chịu lời nguyền không được đầu thai chuyển kiếp, đành phải lưu lạc nhân gian. Trong một dịp tình cờ, anh gặp được thiên kim tiểu thư Lôi Tâm Ngữ cũng rơi vào cảnh hoạn nạn, rồi giúp cô xuyên qua không thời gian tìm kiếm hạnh phúc...