Sorry, this video is not available in your country.

VTV8 HD Truyền Thuyết Hồ Ly (Tập 33)

Yêu thích

Truyền Thuyết Hồ Ly (Tập 33)

Thời gian chiếu: 12:05 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Bộ phim Truyền Thuyết Hồ Ly phỏng theo tiểu thuyết của Bồ Tùng Linh. Phim gồm 6 câu chuyện khác nhau: Phong Tam Nương, A Tú, Anh Trữ, Hồ Tứ Tướng Công, Trường Đình, Hằng Nương. Mang tính ly kỳ mà đầy cảm động, bộ phim đưa người xem đến một thế giới không tưởng, ở đó hồ tiên như loài người với nhiều câu chuyện tưởng tượng có tình có lý.