Sorry, this video is not available in your country.

VTV9 HD Yêu Con Gái Của Kẻ Thù (Tập 35)

Yêu thích

Yêu Con Gái Của Kẻ Thù (Tập 35)

Thời gian chiếu: 10:30 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Đồng Nhất Niệm là con gái của chủ tịch tập toàn Hoàn Mĩ, một thiên kim nhà giàu. Thế nhưng, cô muốn dựa vào phấn đấu của cá nhân để nhận được sự công nhận của xã hội. Khi cô lâm vào bước đường cùng, tình cờ được mẹ Lương giữ lại làm việc trong tiệm mì.

Lục Hướng Bắc là giám đốc bộ phận tiêu thụ của tập đoàn Hoa Thái nổi tiếng. Anh ta gần như bị điếc nhưng vẫn dựa vào ý chí vượt qua người thường. Thời thơ ấu, anh bị cha vứt bỏ, mẹ qua đời do tai nạn xe. Sau đó, Hướng Bắc lưu lạc ở cô nhi viện thì được mẹ Lương nhận nuôi. Nhiều năm qua anh vẫn sống trong thù hận, mong rằng có một ngày sẽ báo được thù.