Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Cơn Thịnh Nộ Của Các Titan

Yêu thích

Cơn Thịnh Nộ Của Các Titan

Thời gian chiếu: 21:00 14/01/2018 Thời lượng dự kiến: 110 phút

Khi các vị thần đứng trước nguy cơ bị các Titan lật đổ, Perseus bước vào hành trình nguy hiểm xuống lòng đất để cứu Zeus, lật đổ các Titan và cứu loài người.