Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Cú Đòn Bất Ngờ

Yêu thích

Cú Đòn Bất Ngờ

Thời gian chiếu: 11:50 16/05/2019 Thời lượng dự kiến: 125 phút

Cú Đòn Bất Ngờ dẫn dắt chúng ta vào thế giới tưởng tượng đầy sống động của một cô gái với giấc mơ kì ảo để thoát khỏi hiện thực đen tối. Nhưng liệu tất cả là sự thật, hay chỉ là những ảo mộng hão huyền?