Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Đội Trọng Án (Phần 5)

Yêu thích

Đội Trọng Án (Phần 5)

Thời gian chiếu: 09:20 13/10/2017 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Đội điều tra án mạng của sở cảnh sát Los Angeles, dưới sự dẫn dắt của Đại úy Raydor, chuyên phá những vụ án bí ẩn và phối hợp với công tố viên để khiến hung thủ khai nhận, trong khi mỗi thành viên đối mặt với thách thức trong cuộc sống.