Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 20)

Yêu thích

Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 20)

Thời gian chiếu: 10:45 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Gần Như Thiên Tài là chương trình nói về không phải thiên tài. Họ luôn cố gắng để đạt được thành công nhưng lại thiếu đi sự may mắn. Hãy cùng thư giãn với những tình huống vô cùng khó đỡ và hài hước không kém.