Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Hiệp Sỹ Bóng Đêm Trỗi Dậy

Yêu thích

Hiệp Sỹ Bóng Đêm Trỗi Dậy

Thời gian chiếu: 21:00 06/12/2018 Thời lượng dự kiến: 175 phút

Đã 8 năm kể từ khi Người Dơi biến mất trong màn đêm. Nặng lòng về cái chết của Harvey Dent, Người Dơi hi sinh tất cả vì đại cục. Nhưng sự xuất hiện của tên khủng bố Bane khiến Người Dơi không thể ngoảnh mặt.