Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Huyền Thoại Tương Lai (Phần 1 - Tập 7)

Yêu thích

Huyền Thoại Tương Lai (Phần 1 - Tập 7)

Thời gian chiếu: 07:40 14/06/2018 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Thấy trước tương lai và muốn ngăn chặn những điều xấu, nhà du hành thời gian Rip Hunter thành lập một nhóm gồm các anh hùng và những kẻ giang hồ để đối đầu với một mối nguy hiểm đe dọa đến sự tồn vong của trái đất và cả thời gian.