Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Huyền Thoại Tương Lai (Phần 2 - Tập 1)

Yêu thích

Huyền Thoại Tương Lai (Phần 2 - Tập 1)

Thời gian chiếu: 09:20 13/01/2018 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Phần này tiếp tục cuộc hành trình xuyên thời gian của nhóm Rip Hunter khi họ chiêu mộ thêm thành viên mới để tham gia những chuyến phiêu lưu của mình.