Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Huyền Thoại Tương Lai (Phần 3 - Tập 18)

Yêu thích

Huyền Thoại Tương Lai (Phần 3 - Tập 18)

Thời gian chiếu: 16:50 10/08/2018 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Thấy trước tương lai và muốn ngăn chặn những hiểm họa, nhà du hành thời gian Rip Hunter thành lập một nhóm gồm các anh hùng và những kẻ giang hồ để đối đầu với tên ác nhân bất tử Vandal Savage.