Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Mũi Tên Xanh (Phần 5)

Yêu thích

Mũi Tên Xanh (Phần 5)

Thời gian chiếu: 09:20 14/08/2017 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Quyết tâm tiêu diệt những sai trái ở thành phố, và thực thi công lý với những kẻ làm sai, Oliver (còn gọi là Mũi Tên Xanh), với sự trợ giúp của cánh tay phải, John Diggle - thiên tài công nghệ Felicity Smoak và thành viên mới nhất đội, Roy Harper; họ đánh bại Slade Wilson, đồng đội một thời và cũng là sư phụ của anh trên đảo Luyện Ngục.