Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Người Dơi Bắt Đầu

Yêu thích

Người Dơi Bắt Đầu

Thời gian chiếu: 23:25 08/11/2019 Thời lượng dự kiến: 155 phút

Cậu bé Bruce Wayne đến vùng Viễn Đông để học võ cùng sư phụ Ducard. Khi Ducard tiết lộ mục đích thực sự của tổ chức là phá hủy thành phố Gotham, Wayne chọn cách quay về Gotham để bảo vệ thành phố quê hương. Từ đó Người Dơi ra đời.