Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Nhóc Sheldon (Phần 1)

Yêu thích

Nhóc Sheldon (Phần 1)

Thời gian chiếu: 11:00 13/01/2018 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Chuyện bắt đầu năm 1989, khi cậu bé Sheldon 9 tuổi nhảy cóc 4 lớp để học trung học và phải tìm cách làm sao để bạn bè, hàng xóm và gia đình hiểu được suy nghĩ của mình.