Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 2)
  10
 • 00:25
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 2)
  11
 • 00:50
  Động Vật Nổi Loạn
  45
 • 01:15
  Động Vật Nổi Loạn
  46
 • 01:40
  Tôi Là Thây Ma (Phần 5)
  11
 • 02:25
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
  20
 • 02:50
  Những Người Bạn Phần 7
  20
 • 03:15
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 2)
  11
 • 03:40
  Tia Chớp (Phần 7)
  1
 • 04:25
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1)
  6
 • 05:15
  Tôi Là Thây Ma (Phần 5)
  11
 • 06:00
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 2 - Tập 12)
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 2 - Tập 12)
 • 06:25
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 2)
  13
 • 06:50
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 7)
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 7)
 • 07:40
  Tôi Là Thây Ma (Phần 5 - Tập 12)
  Tôi Là Thây Ma (Phần 5 - Tập 12)
 • 08:30
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 2)
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 2)
 • 09:20
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 9)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 9)
 • 10:10
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 2)
  12
 • 10:35
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 2 - Tập 13)
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 2 - Tập 13)
 • 11:00
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 47)
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 47)
 • 11:25
  Động Vật Nổi Loạn
  48
 • 11:50
  Ác Quỷ Ma Sơ
  Ác Quỷ Ma Sơ
 • 13:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 21)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 21)
 • 13:55
  Những Người Bạn (Phần 7 - Tập 21)
  Những Người Bạn (Phần 7 - Tập 21)
 • 14:20
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 2)
  12
 • 14:45
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 2 - Tập 13)
  Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 2 - Tập 13)
 • 15:10
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 47)
  Động Vật Nổi Loạn (Tập 47)
 • 15:35
  Động Vật Nổi Loạn
  48
 • 16:00
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 9)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 9)
 • 16:50
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 2)
  Tia Chớp (Phần 7 - Tập 2)
 • 17:40
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 7)
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 7)
 • 18:30
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 9)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 9)
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 21)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 12 - Tập 21)
 • 19:45
  Những Người Bạn (Phần 7 - Tập 21)
  Những Người Bạn (Phần 7 - Tập 21)
 • 20:10
  Sherlock Holmes: Trò Chơi Bóng Tối
  Sherlock Holmes: A Game Of Shadows
  Sherlock Holmes: Trò Chơi Bóng Tối
 • • LIVE
  Mũi Tên Xanh (Phần 8 - Tập 8)
 • 23:20
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 5)
  1
Những Người Bạn (Phần 7 - Tập 18)
Thời gian chiếu: 13:55 14/10/2021 Thời lượng dự kiến: 25 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật