Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Rizzoli & Isles (Phần 4 - Tập 12)

Yêu thích

Rizzoli & Isles (Phần 4 - Tập 12)

Thời gian chiếu: 06:50 12/10/2018 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Một câu chuyện thú vị, ly kì, hài hước về bộ đôi phá án quả cảm nhất Boston: Thanh tra Jane Rizzoli với cá tính mạnh mẽ, và Maura Isles, nhân viên pháp y điệu đà. Dù tính cách trái ngược nhưng giữa họ có sự kết nối và ăn ý, giúp đội điều tra án mạng Boston phá nhiều vụ án quan trọng.