Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Thành Troy

Yêu thích

Thành Troy

Thời gian chiếu: 08:00 15/06/2018 Thời lượng dự kiến: 175 phút

Bọ phim là cuộc chiến tranh với những khát khao quyền lực và vinh quang bùng nổ. Biết bao thường dân bỏ mạng vì tham vọng của một người. Cả dân tộc lầm than, cả vương quốc bị xóa sổ chỉ vì một bóng hồng...