Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Tôi Là Thây Ma (Phần 3)

Yêu thích

Tôi Là Thây Ma (Phần 3)

Thời gian chiếu: 07:40 15/11/2017 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Một bác sĩ nội trú 25 tuổi đang có một cuộc sống hoàn hảo, cho đến khi cô bị biến thành thây ma. Cô chuyển đến làm việc ở nhà xác thành phố để giữ được hình dạng hiện tại. Thứ duy nhất có thể giúp cô duy trì nhân tính, đó chính là não người.