Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Vũ Khí Chết Người (Phần 1)

Yêu thích

Vũ Khí Chết Người (Phần 1)

Thời gian chiếu: 08:30 14/03/2018 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Đau buồn sau khi mất người vợ trẻ và đứa con chưa ra đời, cựu đặc nhiệm SEAL Martin Riggs chuyển tới California để bắt đầu lại. Anh cùng với cộng sự của mình là Murtaugh sát cánh cùng nhau chống lại tội phạm ở Los Angeles.