Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 7)

Yêu thích

Vũ Khí Chết Người (Phần 1 - Tập 7)

Thời gian chiếu: 07:40 12/07/2018 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Mel Gibson và Danny Glover, cặp đôi thanh tra của sở cảnh sát Los Angeles tái hợp. Bị đưa đi làm công việc bàn giấy để tránh xa rắc rối, 2 cảnh sát hợp lực cùng 1 thanh tra mới, và 1 nhà điều tra tư nhân để phá hàng loạt vụ buôn lậu và làm giả.