Sorry, this video is not available in your country.

Tượng Phật Lớn Nhất Đông Nam Á Gấp Rút Hoàn Thành

chia sẻ

Tượng Phật Lớn Nhất Đông Nam Á Gấp Rút Hoàn Thành

Người đăng: hongvan83
Với chiều cao 72 m, Đại tượng Phật A Di Đà ở Sơn Tây, Hà Nội khi hoàn thành sẽ lập kỷ lục tượng phật lớn nhất Đông Nam Á.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm