Sorry, this video is not available in your country.

Vali Tự Động Di Chuyển Theo Chủ Ở Việt Nam

chia sẻ

Vali Tự Động Di Chuyển Theo Chủ Ở Việt Nam

Người đăng: hongvan83
Kích hoạt nhận dạng, vali sẽ tự động đi theo chủ nhân trong suốt hành trình, tốc độ di chuyển 15 km/h.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm