Sorry, this video is not available in your country.

Ve Sầu Ảnh Hưởng Đến Bạn, Vật Nuôi Và Mùa Hè Như Thế Nào?

chia sẻ

Ve Sầu Ảnh Hưởng Đến Bạn, Vật Nuôi Và Mùa Hè Như Thế Nào?

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 04/05/2021
Sau 17 năm dưới lòng đất, ba loài ve sầu Brood X sẽ xuất hiện vào đầu mùa hè này trên bờ biển phía Đông. Tìm hiểu xem chúng sẽ ở lại trong bao lâu và âm thanh của chúng sẽ lớn như thế nào?

Tin Tức Tất cả

Xem thêm