Sorry, this video is not available in your country.

Vì Sao Cửa Sổ Không Viền? 4 Điểm Đặc Biệt Về BMW 5?

chia sẻ

Vì Sao Cửa Sổ Không Viền? 4 Điểm Đặc Biệt Về BMW 5?

Mặc dù về mặt danh nghĩa, 5-Series GT đã không còn tồn tại, nhưng đây lại tiếp tục là một minh chứng cho sự thành công đặc biệt của BMW khi lội ngược dòng nước - câu chuyện tương tự đã xảy ra với chiếc BMW X6. Mẫu xe đặc biệt bây giờ đã chuyển tên thành 6 Series GT sở hữu 4 điểm đặc biệt mà tôi tin là ai cũng muốn biết, trước khi chúng ta đến với video review chi tiết mẫu xe nà